fbpx
Event dateapr 2022

SAMS vårmöte 2022

Event date21.4.2022
Event time12:00 - 16:00
Event locationSOSTE, Universitetsgatan 5, Helsingfors

Välkommen på SAMS vårmöte 2022 torsdagen den 21 april kl. 12-16 på SOSTE!

Mötet hålls i SOSTEs mötesutrymmen på 6. våningen på Universitetsgatan 5, Helsingfors. Utrymmen är tillgängliga och det finns en induktionsslinga samt en tillgänglig toalett. Man kan också delta på mötet på distans. På mötet behandlas de i förbundets stadgar nämnda ärenden.

Program
12-13 Lunch
13-15 Vårmöte
15-16 Kaffeservering

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse fem befullmäktigade representanter som har en röst var. Fullmakter skickas på förhand till verksamhetsledare Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi).

Alla mötesdelegater samt övriga deltagare ska anmäla sig via denna länk senast 14.4.2022.

Möteshandlingarna finns samlade på en webbsida i olika format. Du hittar alla möteshandlingar här.

Back to top of page