fbpx
Event dateapr 2023

SAMS vårmöte 2023

Event date18.4.2023
Event time12:00 - 16:00
Event locationSOSTE

Välkommen på SAMS vårmöte tisdagen den 18 april 2023 kl. 12-16 på SOSTE!

Mötet hålls i SOSTEs mötesutrymmen på 6. våningen på Universitetsgatan 5, Helsingfors. Utrymmen är tillgängliga och det finns en induktionsslinga samt en tillgänglig toalett. Man kan också delta på mötet på distans. På mötet behandlas de i förbundets stadgar nämnda ärenden.

Program
12-13 Lunch
13-15 Vårmöte
15-16 Kaffeservering

Medlemsorganisationerna har rätt att till mötet utse fem befullmäktigade representanter som har en röst var. Fullmakter skickas på förhand till verksamhetsledare Nina af Hällström (nina.afhallstrom@samsnet.fi).

Alla mötesdelegater samt övriga deltagare ska anmäla sig via denna länk senast 13.4.2022.

 

Back to top of page