fbpx
Event datenov 2021

Worskshop för utveckling av samarbete med funktionshindersråden (SITRALAB)

Event date9.11.2021
Event time14:00 - 17:00
Event locationZoom

Sitralabs logo

 

Länk till mera information och anmälan. 

 

Smidigare samarbete med funktionshindersråden- workshop för utveckling av samarbete med funktionshindersråden
Anmälan senast 24.10!
”Då jag vill veta vad det hela handlar om, inleder jag med att läsa funktionshindersrådets ställningstagande i saken”
Medlem i stadsfullmäktige i huvudstadsregionen*Myndighet eller beslutsfattare*: Känns det svårt att arbeta med människor med funktionsnedsättning? Blir det i brådskan för ofta ogjort att höra funktionshindersrådet?
*Funktionshindersrådets medlem*: Upplever du att funktionshindersrådet kunde ha mera att ge? Skulle du önska att samarbetet och möjligheterna att delta utvecklas?Det här är en möjlighet för dig att gripa tag i beslutsfattandets praktiska problem i lag med olika medlemmar i funktionshindersrådet, tjänsteinnehavare och beslutsfattare från en och samma kommun. Vi tror att funktionshindersråden har mycket att ge i samband med kommunens beslut, och genom att lyssna på dem i god tid sparar man tid, pengar och möda.

På workshopen som arrangeras på distans den 9.11.2021 får du utveckla samarbetet och processerna inom din kommuns

 

 funktionshindersråd, för kommunens beslutsfattare och olika tjänsteinnehavare. Ni får tillsammans söka verktyg, metoder och praxis som behövs för att bättre uppnå ert funktionshindersråds potential som utvecklare inom kommunen.

Du kommer åt att utväxla idéer och lära dig av god praxis även olika kommuner emellan. Du får erfarenhet av en tillgänglig workshop på distans.

I workshopen får ni tillsammans bearbeta temat ni valt, till exempel:

• I vilka alla olika saker lönar det sig att använda sig av funktionshindersrådets expertis
• Vilka stora projekt är på kommande för människor med funktionsnedsättning under följande mandatperiod i fullmäktige
• Hur säkerställer man förmågan att fråga funktionshindersrådet i tillräckligt god tid för att det ska ha effekt i planering eller beslutsfattande

• Hurudan mötespraxis eller sätt att samarbeta skulle underlätta samarbetet med funktionshindersrådet.

Hur mycket tid eller resurser tar deltagandet?
– Deltagandet upptar ca 3 timmar och går att göra på distans

– Vi arrangerar tillgängligheten för alla, du anmäler väl på förhand dina specialbehov (t.ex. syntolkning, klarspråk)

*Vilka vill vi att deltar?*

Målet är att utveckla funktionshindersrådet och de tjänsteinnehavares, som arbetar med det, och beslutsfattarnas samarbete, särskilt i tvåspråkiga kommuner. Vi hoppas på att 3-7 personer per kommun går att uppbringa.

Välkommen med om du är
• Från en tvåspråkig kommun (inte nödvändigt)
• Intresserad av att utveckla samarbetet inom funktionshindersråden
• Medlem i ett funktionshindersråd, tjänsteinnehavare eller beslutsfattare
• Du har chansen att locka med dig övriga från samma kommun
• Du har tid att beskriva den nuvarande strukturen i funktionshindersrådet alltså sammansättning, mötestäthet, medlemmarna eller medlemmarnas invalsprocess etc. omfattande en slide/diabild.
• Du har tid att delta i workshopen 9.11.2021 kl 14-17

*Vem organiserar det här? Varför?*

Enligt Handikappforums enkät upplever många medlemmar i funktionshindersråden att de inte blir hörda. I Sitra Labs program Trånga passager i demokratin greppade vår arbetsgrupp ”Nothing about us without us” denna erfarenhet och forskade i samarbete med funktionshinderorganisationernas fält och experter inom den offentliga förvaltningen kring hur man kunde förbättra läget.
En av iakttagelserna var att myndigheter, beslutsfattare och

 medlemmar i funktionshindersråden inte känner varandra särskilt bra och vet inte nödvändigtvis hur man bäst drar nytta av varandra.

Sitra Labs program Trånga passager i demokratin grundar sig i ett systemiskt sätt att närma sig, där man eftersträvar att bekanta sig med en systemisk helhet där det uppstått trånga passager i demokratin.

I programmet efterlyses, med öppet sinne, verkliga problemställningar samt möjliga lösningar tillsammans med intressenter.

Tillställningen organiseras av Sitra Labs Nothing about us without us -teamet:

Elias Vartio, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
Marica Nordman, jurist SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f
Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator och sekreterare i funktionshindersrådet i Vasa stad
Tanja Korvenmaa, organisationsutvecklare, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Lari Karreinen lösningsfokuserad coach, Osana yhteistä ratkaisua Oy

Tillställningen möjliggörs med medel från Sitra och i samarbete med Handikappforums medlemsorganisationer.

SitraLAB:
https://www.sitra.fi/caset/nothing-about-without-us/

 

Back to top of page