fbpx
  • Skriftligt sakkunnigyttrande till social- och hälsovårdsutskottets möte gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem. 19.10.2022
    DownloadPDFDownloadWord Doc
Back to top of page