fbpx

Språktalkonätverk

| Uppdaterad

Språktalko är ett nätverk för tvåspråkiga social- och hälsovårdsorganisationer. Nätverkets avsikt är att uppmuntra tvåspråkiga organisationer att utvecka och förbättra tvåspråkigheten inom den egna organisationen. Språktalko uppmuntrar till att aktivt använda svenska på ett positivt sätt och erbjuder möjligheter för att tala svenska för anställda inom tvåspråkiga organisationer. Språktalko-nätverket startades av föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum år 2012.

Språktalkonätverket är ett av SOSTEs temanätverk.

Kontaktperson på SOSTE:

Emma-Lena Lybäck

Nätverkets kontaktperson och koordinator på SAMS:

Ilona Salonen

För att komma med på nätverkets e-postlista eller få mer inofrmation om nätverksträffar kontakta Ilona Salonen.

Språktalkonätverket finns också på Facebook

 

Back to top of page