fbpx

SAMS och Finlands Svenska Handikappförbund utlåtande till lagförslaget om social- och hälsovårdens strukturer

| Uppdaterad

Redan i ett tidigt skede upptäckte vi att det behövs en lösning för hur den svenskspråkiga handikappservicen ska organiseras, koordineras och övervakas i framtiden. Framförallt handlade det om att trygga de språkliga rättigheterna för en utsatt grupp i Finland. Det behövs en särlösning i form av en nationell koordinerande funktion för personer med specialbehov, som bildas som en enhet inom ett av de tvåspråkiga specialupptagningsområdena.

Inför riksdagsvalet 2011 föreslog de finlandssvenska handikapporganisationerna  en helhetslösning,  ett resurscenter för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning, för att råda bot på det faktum att tillgången till svenskspråkiga tjänster för personer med funktionsnedsättning idag inte är garanterade på jämlika grunder.

I regeringspropositionen om en lag om ordnandet av social- och hälsovård redogör man grundligt för de språkliga rättigheterna. Problemet är att det inte föreslås någon lösning.

Därför föreslår vi igen, liksom i höstas, att det behövs en lagstadgad nationell svenskspråkig koordinerande funktion för personer med specialbehov. Något nytt kommer vi inte att få så därför går det att rädda Kårkulla genom att använda dess struktur.

Även om det handlar om strukturer är det i alla skeden viktigt att komma ihåg att allt detta görs för den enskilda individer till gagn.

Läs mera i vårt utlåtande.

SAMS och Handikappförbundets utlåtande om reformen av social- och hälsovårdens strukturer 13.3.2014

Back to top of page