fbpx

Utlåtande om FN-konventionen

| Uppdaterad

SAMS välkomnar ratificerandet av konventionen som är av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning. Lika viktigt som själva ratificerandet är dock att man omsorgsfullt granskat till vilka delar den finländska lagstiftningen uppfyller konventionens krav och skridit till de åtgärder som krävs för att konventionen ska kunna ratificeras.

Läs hela utlåtandet här:

FN-konventionen utl. 280214

Back to top of page