fbpx

SOTE-förslaget en besvikelse

| Uppdaterad

Utkastet till SOTE-lagen som nu sänts ut från social- och hälsovårdsministeriet för att kommenteras blev en besvikelse för de finlandssvenska handikapporganisationerna. Lagförslaget innehåller ingen nationell koordinerande funktion för personer med specialbehov som SAMS och Finlands Svenska Handikappförbund ansåg vara den viktigaste frågeställningen för att vi i framtiden ska kunna garantera jämlik funktionshinderservice för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Samtidigt skulle den nationella funktionen garantera viss grad av valfrihet. Också Folktinget hade föreslagit en likadan nationell koordinator.

Nu fortsätter vi med att försöka hitta svar på de frågeställningar som vi har, bland annat: Hur stark ställning kommer minoritetsspråknämnderna att ha i verkligheten? Kommer de att kunna garantera svensk service för personer med funktionsnedsättning? Vilken är den omtalade Kårkulla-paragrafen och vad innebär den i så fall? Stöder förslaget att det svenskspråkiga funktionshinderområdet kan utvecklas på samma sätt som det finska eller kommer vi oundvikligt att hamna efter på grund av strukturerna?

Hela förslaget kan du läsa här.

 

 

 

Back to top of page