fbpx

Överlever de svaga i SOTE-reformen? – Tankar kring en modell

| Uppdaterad

Den 20 januari kl 14:00 – 16:00
på riksdagens medborgarinformation, Arkadiagatan 3
Överlever de svaga i SOTE-reformen?
– Tankar kring en modell

13:30 Kaffe

14:00 Välkomsthälsning
– verksamhetsledare Nina af Hällström, SAMS
14:10 Strukturerna inom social- och hälsovården – hur blir det?
– riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, SFP

Frågor och diskussion

14:40 Varför behövs samordning?
– verksamhetsledare Ulf Gustafsson, Finlands Svenska Handikappförbund
14:50 Presentation av den nationella koordinatorn
– juridiskt ombud Ulrika Krook, SAMS
15:10 Synpunkter och kommentarer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade
– verksamhetsledare Matthias Jacobsson
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
– verksamhetsledare Lisbeth Hemgård?
Svenska hörselförbundet
– tf. verksamhetsledare Nora Strömman
Psykosociala förbundet
– Verksamhetsledare Bodil Viitanen
15:50 Avslutande kommentarer
Vänligen anmäl dig senast den 15 januari till Nina af Hällström
nina.afhallstrom@samsnet.fi eller 050-3683288

Back to top of page