fbpx

Seminarium Sverige, bäst i världen i funktionshinderpolitik? 10.9.2015

| Uppdaterad

Sverige, bäst i världen i funktionshinderpolitik?

Seminarium på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo

Torsdag 10.9.2015 kl. 11-17

 

Anmälning

 

Sverige har varit ett föregångarland vad gäller reformer inom funktionshinderpolitik. När man talar om funktionhinder handlar det inte om någon liten grupp människor, utan man räknar med att var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Lagstiftningsreformer inom funktionshinderområdet i Sverige har haft som mål att personer med funktionsnedsättning skulle bli mer delaktiga i samhället och få ett självständigare liv. Har personer med funktionsnedsättning i Sverige fått ökad självständighet och blivit mer delaktiga i samhället genom lagstiftningen om personlig assistans? Vad har ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning medfört i Sverige? I Sverige klassas bristande tillgänglighet från och med 2015 som en diskrimineringsgrund. I Finland reformeras lagstiftningen inom funktionshinderområdet som bäst och en ny diskrimineringslag har trätt i kraft 2015. Vad kan vi i Finland lära oss av erfarenheterna i Sverige?

Moderatorer: Ulrika Krook och Anna Caldén

PROGRAM

Sverige är fantastiskt funktionshinder program

Ruotsi, vammaispolitiikan edelläkävijä ohjelma

11.00 Inledning, Gunvor Kronman, verkställande direktör, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

11.15 Ett självständigt liv är en mänsklig rättighet, Bengt Westerberg, styrelseordförande Institutet för handikappvetenskap, tidigare socialminister. Kommentar: Paula Risikko, riksdagens andra vice talma, tidigare kommunminister och social- och hälsovårdsminister

12.15 Tillgänglighet som diskrimineringsgrund, Erfarenheter av kampanjen: Torsdagsaktionen för tillgänglighet – i tusen (1000) dagar har vi väntat! Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR

13.00 Lunch

14.00 Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?, Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman, Stockholms stad

14.30 Dialog om personlig assistans, Amu Urhonen (Kynnys rf), Anna Caldén (Finlands Svenska Handikappförbund), Riitta-Leena Karlsson, Päivi Nurmi-Koikkalainen (Intitutet för hälsa och välfärd)

15.15 Paus

15.30 Var får personer med funktionsnedsättning synas i samhället?, Sanni Purhonen, poet och informatör vid Kynnys rf och Laurentsio Pettersson, skådespelare och modell. Kommentar: Carin Göthelid, mediechef Svenska YLE

16.45 Avslutande diskussion

17.00 Vernissage: AccessAbility. Beyond physical environment. Fotografier av Markus Marcetic och Lars Kastilan.

Språk: svenska och finska, simultantolkning.

Arrangörer: SAMS, Handikappforum, Riksomfattande handikapprådet Vane, Svenska institutet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Deltagande: Deltagaravgift 35 €, studerande 15 €. Personliga assistenter deltar avgiftfritt. Anmälan genom länken nedan senast 31.8.2015.

Anmälning
 

Tillgänglighet: Hanaholmens kulturcentrum är ett tillgängligt kulturcentrum. Seminarielokalen är i ett plan och det finns hörselslinga. Ledarhundar är välkomna. SAMS personal hjälper dig vid behov.

Förfrågningar: Programassistent Heidi Salminen, heidi.salminen@hanaholmen.fi , , projektledare Ilona Salonen, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder, ilona.salonen@samsnet.fi, .

Obs! De åtta första deltagarna från Sverige som anmäler sig, kan få ett högst 200 euros bidrag till flygbiljetten mot kvitto. Skicka en ansökning till adressen info@hanaholmen.fi. Meddela ditt namn, organisation samt uppskattning av flygbiljettens pris.

Back to top of page