fbpx

Sverige bäst i världen i funktionshinderpolitik?

| Uppdaterad

Sveriges tidigare socialminister Bengt Westerberg höll pressfrukost före seminariet

Den 10.9 ordnades seminariet Sverige bäst i världen i funktionshinderpolitik? på Hanaholmens kulturcenter. Seminariet var ett samarbete med Hanaholmen, SAMS,Vane, Handikappforum och Svenska Institutet.

Sverige har varit ett föregångarland vad gäller reformer inom funktionshinderpolitik.När man talar om funktionshinder handlar det inte om någon liten grupp människor, utan man räknar med att var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Lagstiftningsreformer inom funktionshinderområdet i Sverige har haft som mål att personer med funktionsnedsättning skulle bli mer delaktiga i samhället och få ett självständigare liv. Har personer med funktionsnedsättning i Sverige fått ökad självständighet och blivit mer delaktiga i samhället genom lagstiftningen om personlig assistans? Vad har ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning medfört i Sverige? Bland annat de här frågorna diskuterades under seminariet.

På seminariet talade många olika intressanta föreläsare, bland dem två före detta ministrar, Bengt Westerberg, socialminister i Sverige 1991–1994 och Paula Risikko som var social- och hälsovårdsminister 2011–2014.

Westerberg poängterade att det är omöjligt att säga hur många personer i världen som lever med funktionsnedsättningar.  Det finns visserligen uppskattningar, men funktionsnedsättningar definieras så olika av olika människor. Westerberg sade också att det är omöjligt att jämföra olika länders funktionshinderpolitik med varandra.

Paula Risikko kommenterade för sin del lagen om personlig assistens i Finland. Enligt Risikko har lagen tolkats fel, eftersom det nu i Finland krävs att en person ska klara av att vara arbetsgivare för att kunna anställa en assistent.

Programmet följdes av föreläsningar av bland andra Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR, Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman, Stockholms stad, Sanni Purhonen, poet och informatör vid Kynnys rf och Laurentsio Pettersson, skådespelare och modell.

I Sverige klassas bristande tillgänglighet från och med 2015 som en diskrimineringsgrund. I Finland reformeras lagstiftningen inom funktionshinderområdet som bäst och en ny diskrimineringslag har trätt i kraft 2015.


Ken Gammelgård föreläser på seminariet

Läs Solveig Arles artikel om seminariet här.

Material från seminariet:

Bengt Westerbeg Tal funktionshinderpolitik Hanaholmen 2015

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – Torsdagsaktionen

Riitta-Leena Karlsson Personlig assistansHanaholmen 2015

 

Efter seminariet var det dags för vernissage av utställnigen AccessAbility. Beyond physical environment med fotografier av Markus Marcetic och Lars Kastilan.

 


Vernissage
Från vänster: Fotografen Lars Kastilan, Ilona Salonen (SAMS), Nonni Mäkikärki (Psykosociala förbundet) och Ulrika Krook (Diskrimineringsombudsmannens byrå)

Vernissage
Back to top of page