fbpx

Finlands Svenska Handikappförbund ny medlem i SAMS

| Uppdaterad

SAMS har från och med 1.1.2016 fått en ny medlem.
Finlands Svenska Handikappförbund blev SAMS femte medlemsförbund. De tidigare medlemsförbunden är FDUV – Förbundet de utvecklingsstördas väl, Finlands svenska synskadade, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet.

– Vi är glada över att Handikappförbundet blivit medlem i SAMS. Det känns motiverande att fortsätta vårt viktiga arbete nu när vi alla finlandssvenska funktionshinderorganisationer är samlade under samma förbund. Finlandssvenska funktionshindersektorn är nu mer förenad än tidigare, säger Nina af Hällström, verksamhetsledare på SAMS.

Medlemskapet är ett resultat av många års förberedelse från båda förbundens håll. Medlemskapet diskuterades redan år 2011 då SAMS verksamhet etablerades.

– Nu kan vi äntligen åstadkomma långsiktigare förändringar inom den finlandssvenska funktionshindersektorn. Tillsammans är vi starka, kommenterar Anna Caldén, ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund.

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

I SAMS verksamhet ingår juridiskt ombud, stödpersonsverksamheten 4BT, projektet MiM – Minoriteter inom Minoriteten och den årliga bidragsutdelningen inom den sociala sektorn.

För mer info kontakta SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström, tel: 050 368 3288 e-post: nina.afhallstrom@samsnet.fi eller Svenska Handikappförbundets ordförande Anna Caldén tel: 0500569622 e-post: annacalden@gmail.com.

Back to top of page