fbpx

April utställning: INBLICKAR I VARDAGEN Fotografier av Lars Kastilan

| Uppdaterad

1.4.-30.4.2016

Lilla Villan, Jussasvägen 16, 04130 Sibbo.

Fritt inträde.

Inblickar i vardagen är en samling fotografier som beskriver en miljö, ett tema eller en stämning som är viktig för personerna själva eller deras livsberättelse. Finlandssvenska personer med funktionsnedsättning tillhör flera minoriter samtidigt och denna grupp i samhället måste ofta kämpa för sina rättigheter, kämpa för att bli sedda bland majoritetsbefolkningen och kämpa för sina språkliga rättigheter. Fotografierna är tagna för antalogin Inblickar i vardagen som SAMS gav ut våren 2015. I antologin skriver tio personer om sina liv, sina drömmar, sina tankar. Boken och fotografierna ger inblickar i dessa personers vardag, ger inblickar i hur det är att leva med olika typer av funktionsnedsättningar i Finland och visar på bredden av funktionsnedsättningar.

 

Back to top of page