fbpx

Tid att söka SAMS bidrag

| Uppdaterad
1.11 – 31.11 pågår ansökan för SAMS bidrag som kan sökas av SAMS medlemsförbund och deras medlemsföreningar och  av andra aktörer inom social- och hälsovårdens område. Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Ansökan görs elektroniskt genom SAMS ansökningssystem.  För sent
inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelningen fattas  i början av året, varefter alla sökanden får besked.

Ansökan bör uppfylla

  • vara inom social- och/eller hälsosektorn
  • ha en finlandssvensk förankring
  • gagna en större mottagarkrets

Vem kan ansöka om bidrag

  • organisationer
  • föreningar
  • grupper
  • klubbar
  • enskilda personer

Ansökningsbeslut

Beslut om den förra bidragsutdelningen finns här. Alla som ansökt får besked om bidragsbeslutet personligen.

Länk till Ansökan för SAMS bidrag 2017

Back to top of page