fbpx

Handbok för handikappservice skall uppdateras

| Uppdaterad

Känner du till Handbok för handikappservice ? Använder du den i ditt arbete som socialarbetare eller socialhandledare, i så fall skall du läsa följande text, för handboken skall förnyas och uppdateras. För att slutresultatet bli bra, så behövs din hjälp. Handboken är ett praktiskt redskap för beslutsfattare och andställda inom funktionshinderservicen.
Delta gärna genom att besvara enkäten med användarförfrågan som är öppen till 10.11.2017.
Länk till användarförfrågan: https://www.webropolsurveys.com/S/87188FCEA524E1CE.par
Länken med Webropol enkäten med kundförfrågan om ”Handbok för handikappservice” är publicerad på Handbokens första sida i den översta Aktuellt- rutan uppe till höger. www.handbokforhandikappservice.fi

Det finns också en länk på facebook: Vammaispalvelujen käsikirja / Handbok för handikappservice som ni är välkomna att dela vidare.
För mera information, kontakta gärna:
Rut Nordlund-Spiby
Expert, PM
Institutet för hälsa och välfärd THL
Enheten för äldre, funktionshinder och funktionsförmåga
Mannerheimvägen 166, I-flygeln, 2 vån.
PB 30, FI-00271 Helsingfors, Finland
Tel. +358 (0)29 524 7082
https://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice/

Back to top of page