fbpx

SAMS’ temadag om funktionshinder den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Helsingfors

| Uppdaterad

SAMS’ årliga temadag om funktionshinder hålls den 8 november 2017 på Kommunernas hus i Berghäll i Helsingfors. Programmet finns nedan. Anmälan görs i ett formulär som man får tillgång till via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d2a887b4-c426-43bf-ab06-99fb616d7d28?displayId=Fin1353663

Välkommen!

Temadag kring funktionshinder 8.11.2017 kl. 9.00-16.30 i Kommunernas hus i Helsingfors

”Funktionshinderkonventionen, rättskyddet och individen”

Välkommen på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f:s årligen återkommande temadag om funktionshinder! Under dagen kommer vi att ur olika perspektiv bekanta oss med ämnen som anknyter till FN:s funktionshinderkonvention. Målet är att vi under dagen ska få nya tankar om den verklighet som vi existerar i, men också om den juridiska verklighet som ska ge oss alla förutsättningar att leva ett gott liv. Juridiken och verkligheten lever sina egna liv och denna temadag ger dig chansen att få korn på när dessa möts.

Målgrupp: Personer med funktionsvariationer, deras anhöriga och personer som arbetar med eller är engagerade i funktionshinderfrågor. Pris: 30 euro (kaffe och lunch samt deltagande för ev. personlig assistent ingår i priset), studerande halva priset
Preliminärt program

09.00                  Anmälan och välkomstkaffe

09.30                  Välkomsthälsning                             

Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

09.35                  Funktionshinder i vår tid

Ulf Gustafsson, verksamhetsledare, Finlands Svenska Handikappförbund)
10.35                  Paus, möjlighet att bekanta sig med SAMS’ verksamheter samt att nätverka

10.50                  Personer med funktionsvariationer, funktionshinderkonventionen och rättsskyddet?

Outi Suviranta, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

11.50                  Lunch

13.00                  FN:s funktionshinderkonvention i en europeisk kontext Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare, Handikappforum r.f.

14.00                  Kaffe

14.45                  Har orden betydelse och varför? Historien bakom de olika begreppen inom funktionshindersektorn och vad de innebär

samt en kort presentation av THL:s Handbok för handikappservice

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 

15.45                  Workshop Vi diskuterar begrepp som funktionsnedsättning, funktionsvariation, funktionshinder

Rut Nordlund-Spiby, expert, Institutet för hälsa och välfärd (THL)

16.30                  Seminariet avslutas

 

Möteslokalen är tillgänglig och utrustad med hörselslinga. Allmän assistent är tillgänglig under dagen.

 

Elektronisk anmälan senast den 30.10.2017.

Anmälningarna är bindande. Vid annullering efter 30.10 debiteras 50 procent av deltagaravgiften.

 

Mera information om temadagen:

Mikael Bomström, mikael.bomstrom@samsnet.fi, +358 40 519 6598

Back to top of page