fbpx

Checklista till taxireformen 1.7.2018

| Uppdaterad

Bildtext: Efter reformen kan i princip också lastbilar fungera som taxi. 🙂 

Checklista till taxireformen 1.7.2018

Nu inkommande söndag 1.7.2018 träder nya transportservicelagen som i kraft i sin helhet. Är du redo? Som konsument eller användare av t.ex. FPA:s tjänster finns det vissa saker som är bra att hålla i minnet.

Färdtjänster via FPA (KELA)

FPA (KELA) förutsätter att deras färdtjänster bokas via regionala operatorer direkt. Om du beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte din resa. Det finns också en del positivt med reformen – beställningarna kan framöver göras utan tilläggsavgifter till telefonkostnaderna. Däremot om du är van att använda dig av en bekant chaufför måste hen vara anlitad av den nya regionala beställningscentralen som underleverantör. Om detta bekymrar dig kontakta vänligen din regionala taxitjänst. Mera information kan du läsa här: http://www.kela.fi/web/sv/sa-har-bestaller-du-taxi-1.7.2018

Mera om andra aktuella ändringar i FPA:s  färdtjänster och ersättning för följeslagare kan du läsa här.

 

Avtalsfriheten och konsumentens rättigheter

I och med att taxiverksamheten avregleras kommer också konsumentens risker och ansvar att öka något. Då de tidigare lagstadgade priserna försvinner, kan konsumenten i bästa fall åka förmånligare. I princip kan företagen även be om mera och t.ex. synskadade personer kan ha särskilda svårigheter att jämföra de icke-standardiserade priserna. Den enda begränsning är att priser som överstiger 100 euro ska meddelas på förhand. Något karikerat och tillspetsat är det alltså inte nödvändigtvis olagligt att lura människor på 99 euros resor.

 

Digitala möjligheter?

En central tanke i reformen har också varit att information om bl.a. taxibilarna tillgänglighet för rullstolsbundna personer ska finnas till i den s.k. NAP-databasen(Mobiltjänstekatalogen). Det är den här informationen som diverse mobilapplikationer sedan är byggda på. I bästa fall borde information om tillgänglighet finnas nära till hands. En snabbtestning av populära mobiltjänster för beställning av taxi visar ändå något annat. Bl.a. Fixutaxi, Kovanen, Lähitaxi och Valopilkku verkar ej ha något enkelt sätt att beställa uttryckligen en tillgänglig bil för funktionsnedsatta personer. Det verkar därför som att de mera utsatta användarna alltså inte ännu varit i centrum av reformen, åtminstone hittills.

 

Dejoureringsplikten försvinner

I och med lagreformen kommer dejoureringsplikten att upphöra.  Också taxitillstånden som tidigare var bundna till vissa orter delas ut nu nationellt. Vad kan detta ha för konsekvenser då? Utbudet kan minska något vid glesbygden samt försvinna helt under tystare tider av dygnet. Å andra sidan består redan nu 80 – 90 % av skjutsarna i landskapskommuner av skjutsar som är finansierade av kommuner och FPA. På grund av den fortsatta efterfrågan borde det finnas också utbud framöver. Så här resonerar man i alla fall på trafik- och kommunikationsministeriet. Hör av er om ni märker problem på denna front!

Kom också ihåg att i sista hand ska ändå kommunerna se till att bl.a. färdtjänster baserade på handikapservicelagen (8 §) eller service som stöder rörligheten i 23 § socialvårdslagen verkligen finns tillgängliga.

 

Text: Elias Vartio, juridiskt ombud, SAMS

Bild: Taxi! by Prozla (2012), Creative commons

 

 

 

 

 

Back to top of page