fbpx

Ledigt jobb: Utvecklare

| Uppdaterad
SAMS logga syns högst upp i mitten på bilden. En stor vit text: är du vår nya medarbetare? syns i mitten av bilden. Med lite mindre text står det Sök till utveckliare hos SAMS! Längst ner på bilden syns Svenska Hörselförbundets logga, Förbundet finlands svenska synskadades logga och Psykosociala förbundets logga. Bakgrunden är ljusblå och en suddig bild av tre personer finns i bakgrunden.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

SAMS anställer en utvecklare för det treåriga STEA-finansierade projektet Stärkt kunskapsledarskap som är ett samarbetsprojekt mellan SAMS, Psykosociala förbundet, Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

 

I arbetsuppgifter ingår:

– att kartlägga förbundens informationsverksamhet och att göra en nulägesanalys

– att utveckla gemensamma automatiserade mätare och verktyg i samarbete med en IT-specialist

– att ordna utbildningar

– att planera och strukturera projektverksamheten

– att rapportera och utvärdera

 

Av utvecklaren förväntas:

– lämplig utbildning på högskolenivå

– utmärkta kunskaper i svenska

– intresse för pedagogik och intresse för organisationsutveckling

Som merit räknas kännedom om funktionshinderfrågor och kunskapsledarskap. Det är också meriterande med erfarenhet av och kännedom om finlandssvenska organisationer.

SAMS erbjuder en månadslön på 3500 euro, möjlighet till distansarbete, företagshälsovård och lunchförmån.

Ansökningar behandlas redan under ansökningstiden. Skicka ansökan med CV till SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström nina.afhallstrom@samsnet.fi senast den 27 mars kl. 15:00.

Mera information om uppdraget fås av verksamhetsledaren, tel 050-3683288.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället.

Back to top of page