fbpx
Event datemaj 2022

Frukostsnack om funktionshinder: Är litteratur för alla?

Event date19.5.2022
Event time09:00 - 11:00
Event locationSAMS kontor i Helsingfors / Online
Bok

Välkommen på Frukostsnack om funktionshinder: Är litteratur för alla? torsdagen 19.5.2022 kl. 9-11 i mötesrummet vid SAMS kontor i Helsingfors eller online!

Anmäl dig här.

Kommer tillgänglig litteratur på svenska att bli en bristvara i framtiden? Är den finlandssvenska litteraturen för alla?

Finland bereder som bäst lagstiftning för att verkställa EU:s tillgänglighetsdirektiv. Tillgänglighetsdirektivet är ett viktig steg för att främja delaktighet i samhället. Tanken är att allt flera kan ta del av produkter och tjänster som redan från början beaktar behoven hos personer med t.ex. nedsatt hörsel eller syn. Lagstiftningen ska vara färdig 28.6.2022 och många av direktivets förpliktelser ska träda i kraft år 2025.

Så kallade mikroföretag med en omsättning under 2 miljoner euro eller färre än 10 anställda förväntas bli utanför tillgänglighetsdirektivets tillämpningsområde. I ett finlandssvenskt sammanhang betyder det här att så gott som alla svenskspråkiga bokförlag är för små för att beröras av regleringen. Vad betyder det här för svenskspråkiga litteraturälskare, som behöver tillgängliga lösningar för att ta del av böckerna?

Diskussionen modereras av SAMS jurist Elias Vartio. Med i panelen har vi:

  • Veera Florica-Rajala, konsument och specialsakkunnig vid Näkövammaisten liitto
  • Fredrik Rahka, verkställande direktör vid förlaget Förlaget

Frukostserveringen börjar kl. 9 och diskussionen inleds kl. 9.30 och håller på tills kl. 11.

Evenemanget ordnas i mötesrummet Victoria vid SAMS kontor (Medelhavsgatan 14C, Helsingfors) och online på Microsoft Teams. Om du deltar online skickas länken till din e-post några dagar innan evenemanget.

Om du inte använt Microsoft Teams tidigare kan du läsa instruktionerna här.

Om du har frågor om evenemanget eller stöter på tekniska problem, vänligen kontakta koordinatorn Maj Ilola (maj.ilola@samsnet.fi, 050 472 9493).

Back to top of page