fbpx
Event datemaj 2023

Frukostsnack om funktionshinder: Sexualitet och funktionsnedsättning

Event date26.5.2023
Event time09:00 - 10:30
Event locationOnline

Välkommen på Frukostsnack om funktionshinder: Sexualitet och funktionsnedsättning fredagen 26.5.2023 kl. 9-10.30 på distans!

Anmäl dig här.

Diskussionen inleds av Hanna Ihantola, Amu Urhonen och Emma Skogman. Diskussionen modereras av SAMS juridiska ombud Rebecka Holm.

Hanna Ihantola jobbar med påverkansarbete och planering vid Finlands CP-förbund. Hon har en magisterexamen i hälsovetenskap. Hon ska berätta om hur mammor med rörelsenedsättning bemöts inom hälsovården och hur man förhåller sig till deras sexualitet.

Amu Urhonen är aktivist, sexualrådgivare och mamma. Hon har en magistersexamen i teologi och jobbar för närvarande som expert vid det KONE-finansierade forskningsprojektet ”Vammaisaktivismia tekemässä”. Amu kommer att berätta allmänt om sexualitet för personer med funktionsnedsättning och lite om de attityder som finns kring ämnet i samhället.

Emma Skogman är sexualrådgivare, sexualterapeut och jobbar som egenföretagare i Sexus Oy. Sexus Oy erbjuder både sexualrådgivning och -terapi till personer med intellektuell funktionsnedsättning och ger sexualundervisning till specialklasser. Emma ska prata om sin verksamhet och om särdragen inom sexualiteten av personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du ställa frågor eller föreslå ämnen som tas upp på tillfället? Du kan göra det anonymt här.

Evenemanget ordnas online på Zoom. Länken skickas till din e-post några dagar innan evenemanget. Om du inte använt Zoom tidigare kan du läsa instruktionerna här.

Om du har frågor om evenemanget eller stöter på tekniska problem, vänligen kontakta koordinatorn Maj Ilola (maj.ilola@samsnet.fi, 050 472 9493).

Back to top of page