SAMS UTLÅTANDE OM NYA FUNKTIONSHINDERSSERVICELAGEN 16.1.2019

SAMS UTLÅTANDE OM NYA FUNKTIONSHINDERSSERVICELAGEN 16.1.2019

SAMS har gett ett skriftligt utlåtande om den nya funktionshindersservicelagen till riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

SAMS förespråkar att lagen godtas under nuvarande riksdagens mandatperiod, men ser fortfarande vissa problem gällande rättssäkerhet och formuleringar kring personlig assistans.

(Ursprungligen publicerat på första sidan 17.1.2019)