fbpx
Ett rättvist och inkluderande Europa – valteser inför Europaparlamentsvalet 2024 featured image

Ett rättvist och inkluderande Europa – valteser inför Europaparlamentsvalet 2024

| Uppdaterad | i Framsidan, Juridiskt ombud

Vi är omkring 100 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU och många av oss kan inte delta i samhället på lika villkor som andra medborgare. Kunskap om våra behov är en förutsättning för att situationen ska förbättras. Inför Europaparlamentsvalet 2024 vill vi lyfta fram åtgärder för att skapa ett rättvist och inkluderande EU.

Ett rättvist och inkluderande Europa – valteser inför Europaparlamentsvalet 2024Läs Mera
Illustrationsbild på en ordförandeklubba och ett underlag med en rullstolsikon på.

SAMS motsätter sig en senareläggning av funktionshinderservicelagen

| Uppdaterad | i Framsidan, Juridiskt ombud

SAMS anser inte att det finns tillräckliga skäl att senarelägga ikraftträdandet av lagen. Målet att göra besparingar kan vi inte godkänna, eftersom det görs på bekostnad av personer med funktionsnedsättning och deras grundlagsenliga- och mänskliga rättigheter. En senareläggning av ...

SAMS motsätter sig en senareläggning av funktionshinderservicelagenLäs Mera
Back to top of page