SAMS juridiska ombud Marika Nordman.

Hörande hos riksdagens social-och hälsovårdsutskott om social- och hälsovårdsreformen

| Uppdaterad | i Framsidan, Intressebevakning, Juridiskt ombud

SAMS fick inbjudan till att bli hörd av riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 ...

Hörande hos riksdagens social-och hälsovårdsutskott om social- och hälsovårdsreformenLäs Mera
Illustrationsbild centrala begrepp och ord

SAMS utlåtande om social- och hälsovårdsreformen

| Uppdaterad | i Framsidan, Juridiskt ombud

SAMS utlåtande till utkast till lagförslag till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen SAMS har i sitt utlåtande särskilt fäst uppmärksamhet vid tryggandet av service inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet på svenska för personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. ...

SAMS utlåtande om social- och hälsovårdsreformenLäs Mera
Back to top of page