fbpx

Delta gärna i enkäten om hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättning

| Uppdaterad | i Framsidan, SAMS

Med hjälp av enkäten från Social- och hälsovårdsministeriet utreds hur väl rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. De som svarar kan vara personer med funktionsnedsättning, dessa personers anhöriga och närstående samt aktörer vid organisationer och de kommunala råden för personer ...

Delta gärna i enkäten om hur väl rättigheterna tillgodoses i vardagen för personer med funktionsnedsättningLäs Mera
Back to top of page