fbpx

SAMS årsseminarium, ”Från det stora till det lilla”, i Tammerfors 2012

| Uppdaterad

Vi på SAMS är otroligt glada över våra fantastiska föreläsare och ivriga deltagare på vårt andra årsseminarium, Från det stora till det lilla, som arrangerades i Tammerfors den 8-9 november. Seminariet inleddes av vår ordförande Gustav Skuthälla, varpå riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos pratade om de sociala frågorna och statsmakten. Ulla-Maj bidrog med intressanta insikter från sina erfarenheter i USA, och reflekterade över hur solidariteten människor emellan kan påverkas hos oss som lever i ett samhälle med en stor social trygghet.

Efter Ulla-Maj fortsatte professor Elina Pirjatanniemi med sin föreläsning om lika rättigheter. Elina ställde oss frågan:”alla är vi födda lika, har vi lika rättigheter?”, men fortsatte snabbt med att vända på argumentet och ifrågasätta vad det egentligen betyder att vi alla är födda lika. Här kan du ta del av Elinas presentation: Alla är vi födda lika? Har vi lika rättigheter?

Innan kaffet ledde Monica Avellan en uppiggande pausgymnastik för oss alla.

Distriktskoordinator Håkan Ström tog vid efter kaffet och berättade om hjälpmedelsmässan som Åbolands Synskadade ordnat tidigare i höst, och därefter berättade koordinator Sabina Öhman om ungdomsverkstaden Sveps uppsökande verksamhet för ungdomar som inte har studieplats, har avbrutna studier eller är arbetslösa. Sabina gjorde oss uppmärksamma på hur lång processen kan vara, hur varje individs väg till att hitta rätt är olika och hur det är vår skyldighet att se till att rätt stöd och uppmuntran finns att tillgå på den vägen.

Dagen avslutades med att SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström visade oss hur man ansöker om bidrag, och resten av SAMS personal presenterade sig och sina respektive områden.

Middagen smakade underbart efter en lång och produktiv dag, och The Gators underhöll oss med musik till sent på natten.

Seminariets följande och sista dag inleddes med en diger frukostbuffet, som gav oss energi att fortsätta dagen med gruppdiskussioner kring olika samarbetsmodeller. Idéerna flödade och vi fick ta del av varandras erfarenheter och tankar, och åtminstone vi här på SAMS kommer att inleda det nya året fyllda av inspiration och nya insikter tack vare alla deltagares värdefulla insats.

Personal Brainer Reidar Wassenius avslutade seminariet med en ytterst intressant föreläsning kring hjärnan och hur viktigt det är att vi tränar den livet ut, inte minst för att ha ett så givande liv som möjligt. Innan hemresan fick vi alla prova på att ”aivobica” med olika sifferserier till musik.

Ett hjärtligt tack till alla som gjorde seminariet till en så fin upplevelse för oss här på SAMS, vi hoppas vi ser er alla nästa år igen!

 

 

 

Back to top of page