fbpx

Lyckad seminariedag om personlig assistans i Vasa

| Uppdaterad

Den 14.11.2012 ordnades för fjärde gången en svensk seminariedag om personlig assistans (PA dagen). Platsen i år var Vasa universitet, (Universitetsstranden 10) och i dagen deltog 50 personer. Arrangörer var Assistentti info, Det riksomfattande handikapprådet VANE, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Finlands Svenska Handikappförbund, Finlands Svenska Socialförbund, Finlands Svenska Synskadade och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Seminarieprogrammet var mångsidigt och tog upp personlig assistans från många olika vinklar. SAMS juridiska ombud beskrev de olika modellerna att organisera personlig assistans (Huvudpunkter kring personlig assistans). Efter det fick vi höra ledande socialarbetare Saija Jussila från Vasa stad berätta om vilka utmaningar Vasa har i praktiken då det gäller att ordna assistans (Kommunens utmaningar och möjligheter). Inger Karlsson och Johanna Gustavsson presenterade brukarkooperativet JAG som har sitt ursprung i Sverige men som också nu verkar bland annat i Finland och Norge (JAG i Finland) . Riitta-Leena Karlsson, funktionshinderombudsman i Stockholm beskrev tog upp goda exempel från Sverige i sitt anförande om ”Vad vi kan lära oss från Sverige” (Nyheter inom lagstiftning och riktlinjer som påverkar verksamheten).  Dagen avslutades med ett sociologiskt perspektiv på assistans av forskningsledare Antti Teittinen från Kehitysvammaliitto (Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv).

 

Back to top of page