fbpx

Höstmöte 2012

| Uppdaterad

På SAMS höstmöte 2012 valdes följande personer till förbundsstyrelsemedlemmar:

Muluken Cederborg, suppleant Eva Ringwall (FSPC)
Gunilla Löfman (FSS), suppleant Camilla Hellstedt (FSS)
Gustav Skuthälla (FSPC), suppleant Christer Rönnlund (FSPC)
Nils Torvalds (FDUV), suppleant Lisbeth Hemgård (FDUV)
Tor Wernér (Svenska hörselförbundet), suppleant Birgitta Kronberg (Svenska hörselförbundet)

Gunilla Löfman valdes till förbundsstyrelsens ordförande och Tor Wernér till viceordförande för verksamhetsåret 2013.

Back to top of page