fbpx

Umgänge och aktiviteter viktiga inom stödpersonsverksamheten

| Uppdaterad
Umgänge och aktiviteter viktiga inom stödpersonsverksamheten featured image

Det viktigaste med stödpersonsverksamheten är sällskap och stöd, visar en ny forskning.

Jonna Karlsson och Hellin Ollas har skrivit ett examensarbete om hur stödpersonsverksamheten främjar livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning. Karlsson och Ollas har studerat ergoterapi vid Arcada.

I undersökningen intervjuades åtta personer i olika åldrar som har en stödperson. Genom intervjuerna kartlades på vilket sätt stödpersonsverksamheten kan vara till nytta för brukarna.

Personerna som intervjuades nämnde olika aktiviteter som de tycker om att göra, men som de flesta inte kan eller vill göra ensamma. Däremot kan de göra dessa aktiviteter tillsammans med sin stödperson. De flesta tyckte att det var viktigt att ha någon att umgås med, vilket är något en stödperson kan erbjuda.

En stödpersonen kan bland annat introducera nya aktiviteter för brukarna som de inte prövat på tidigare. Det här kan leda till att brukarna får ett nytt intresse eller blir en ny upplevelse rikare.

Stödpersonen kan också vara ett stöd och hjälp i vardagen genom att till exempel hjälpa till med praktiska saker som att gå och handla. Dessutom kom det fram i intervjuerna att stödpersonen kan hjälpa till med till exempel ansökningar, internetbank och studier.

Alla personer som intervjuades tyckte att det är viktigt eller mycket viktigt att ha en stödperson. Orsaken till detta var bland annat att man tillsammans med sin stödperson har möjlighet att göra roliga aktiviter.

Hela examensarbetet finns att läsa här:  http://publications.theseus.fi/handle/10024/63276


Screen Shot 2013-08-23 at 11.16.44 AM

Hellin Ollas och Jonna Karlsson

Back to top of page