fbpx

Är er förening tillgänglig för alla?

| Uppdaterad

Är er förening tillgänglig och öppen för alla?

SAMS och Luckan ordnar en informationskväll den 8.10 om hur föreningar med lätta medel kan bli mer tillgängliga och öppna för alla.

Sista anmälningsdag 3.10.

Anmäl dig här

Reklamen hittar du i pdf-format här:

Tillgänglighet på Luckan

Om utbildningen:

SAMS och Luckans utbildning är riktad till föreningsaktiva och andra intresserade i Svenskfinland.
Med denna utbildning vill vi bidra till en diskussion kring vem som har möjlighet att delta i föreningsverksamhet och tala om hur föreningar kan nå en bredare publik.
Genom att diskutera tillgänglighet och delaktighet i föreningar har vi möjligheten att vara öppnare gentemot olika grupper i samhället och få nya föreningsaktiva.
På utbildningen ges konkreta råd och tips om tillgänglighet i föreningsverksamhet och deltagarna får möjligheten att själv reflektera över vem som har möjlighet att delta i den egna föreningens verksamhet.

Info om tillgänglighet på plats:
– Det finns två ingångar till Luckan, den tillgängliga ingången finns i samband med  Simonsgatans ingång till Forum.
– Det finns en tillgänglig toalett i Forums köpcenter.
– Det finns en induktionsslinga i Luckans utrymmen
– Närmaste parkering är i Forums parkeringshall
– Arrangörerna hjälper dig gärna

 

Back to top of page