fbpx

Hur trygga kvalitativa tjänster i Svenskfinland?

| Uppdaterad
Hur trygga kvalitativa tjänster i Svenskfinland? featured image

Årets handikappolitiska och personlig assistans-dag med temat ”Hur trygga kvalitativa tjänster i Svenskfinland?” ordnas i år den 14.11 i Kommunernas hus i Helsingfors.

Se programmet här.

För vem?
Seminariet riktar sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående, till handikapporganisationer samt till dem som i sitt arbete berörs av frågor kring funktionsnedsättning.
Vad?
Den sociala sektorn står inför omvälvande förändringar inom den närmaste tiden.
Socialvårdens innehåll och strukturer revideras samtidigt som ett antal större
lagstiftningsprojekt bereds. Vad innebär förändringarna för Dig? Hur påverkas
strukturerna i Svenskfinland? Kan handikappservicen garanteras också i framtiden?
På seminariet möts föreläsare, panelister och åhörare i en diskussion om dessa
angelägna frågor som vi alla önskar svar på.
Seminariet ordnas av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder i samarbete med Assistentti.info, Finlands Svenska Handikappförbund, Folktinget, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Kommunförbundet och Riksomfattande handikapprådet.

Info
Anmälning sker via anmälningsblanketten senast 6.11.2013

Pris: medlemmar i handikapporganisationer och studerande 30 €, övriga 70 €, personliga assistenter med arbetsgivare gratis.
Lunch och kaffe ingår i avgiften.

På stället finns induktionsslinga. Anföranden på finska simultantolkas till svenska.

För mera information vänligen kontakta: info@samsnet.fi.

 

 

Back to top of page