fbpx

Rotia-projektet: Stöd för självständigt boende ska finnas dygnet runt

| Uppdaterad

Den 13.2 deltog SAMS på Invalidförbundets Rotia-slutseminarium. Projektet Rotia har kartlagt organiseringen och behovet av olika tjänster för personer med funktionsnedsättning.
Under seminariet i Kommunernas hus diskuterades bland annat boendeformer och konkurrensutsättning.

Jaana Huhta från social- och hälsovårdsministeriet poängterade vikten av att ha tillgång till stöd dygnet runt då man bor självständigt. För vissa betyder det mänsklig kontakt och för andra kan det räcka med ett telefonnummer att ringa till när som helst.

Forskaren Jukka Ohto lyfte fram att alla tjänster är viktiga, det bör finnas både kommunala och privata tjänster så att brukaren kan välja vilken tjänst som passar bäst. Dessutom poängterade han att konkurrensutsättning och konkurrens överlag är viktigt för marknaden.

Under seminariet diskuterades också medborgarinitiativet mot konkurrensutsättning av tjänster för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om medborgarinitiativet här.

Läs mer om Rotia palveluihin-projektet (på finska) här.

photo

Back to top of page