fbpx

Ulrika Krook funderar på nordiskt samarbete i en heitur pottur på Island

| Uppdaterad

Temat för detta nummer av SOS-Aktuellt är skönhet. Nyligen fick jag min beskärda del av en skönhetskur. Jag var och simmade i en isländsk simhall och tog ett avslappnande bad i en heitur pottur. Medlemmarna i Nordiska ministerrådets Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder (Rådet) deltog 26.3.2014 i ett seminarium om mediernas roll och ansvar för inkludering av personer med funktionsnedsättning, som hölls i Nordens Hus i Reykjavik. Undertecknad är sedan november 2013 Handikappforums representant i Rådet (de finländska handikapporganisationernas representant). Efter seminariet samlades det nya Rådet till sitt tredje möte. Under en av pauserna var det några av oss medlemmar i Rådet som konstaterade att nuvarande ordförandeland i Nordiska ministerrådet, Island, sätter press på de andra nordiska länderna när de ska vara värd för kommande möten. Eygló Hardardóttir som är isländsk social- och nordisk samarbetsminister deltog i och talade på seminariet och Siv Fridleifsdottir, som har varit ordförande i Nordiska Rådets Välfärdsutskott, hälso- och socialminister, miljöminister och nordisk samarbetsminister på Island höll ett anförande på Rådets möte dagen efter seminariet. Siv leder numera en ny nordisk organisation för gränshindersamarbete. Undras vilken minister eller inflytelserik politiker eller tjänsteman som deltar i mötet när det är Finlands tur att vara ordförandeland och därmed värdland?

Samarbetet på det nordiska funktionshinderområdet har nyligen förnyats. De nordiska samarbetsministrarna har tillsatt ett nytt råd för funktionshinderfrågor. Det nya Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. På rådets första möte i november 2013 blev medlemmarna och suppleanterna informerade om att det förväntas att det nya Rådet genom sitt arbete uppnår resultat och att Rådets verksamhet därför utvärderas efter två år. På det första mötet var alla de medlemmar och suppleanter, som deltog, rörande överens om att Rådet inte ska bli någon så kallad ”kaffedrickarklubb” utan ett Råd som arbetar för att nå sitt mål om att bidra till ett bättre liv för de många människor som lever med någon form av funktionsnedsättning.

Nordiskt samarbete och nordiska lösningar är något som finländarna stöder. I dagens Huvudstadsblad (2.4.2014) finns det en notis om att en majoritet av finländarna vill ha en nordisk union i stället för EU. Att nordiskt samarbete inte på något sätt utesluter arbetet inom Europeiska unionen är en princip som vi inom Handikappforums styrelse och de finlandssvenska handikapporganisationerna håller fast vid. Det är viktigt att vi är med och följer med vad som händer i de nordiska länderna och att vi deltar i nordiskt samarbete. Det stöder och kompletterar det jobb som görs bland annat i European Disability forum. De nordiska länderna behöver hålla ihop för att inte köras över av andra europeiska länder. Genom att följa med vad som händer i de andra nordiska länderna kan vi undvika fallgropar som andra länder trillat i, något som är nog så aktuellt nu när vi ändrar en stor del av vår lagstiftning. De nordiska referensramarna ger oss också verktyg att kritiskt granska och fundera på hur de modeller som vi hämtar från den anglosaxiska världen passar in i det nordiska välfärdssystemet och vårt nordiska tankesätt. Hur länge kommer det att ta före våra tankebanor och våra invanda handlingssätt ändras så att det resultat som man hoppas på nås? Hur går det att stärka de resurserna hos personer med funktionsnedsättning och deras närstående som kommer att krävas? Kommer det att bildas sådana funktioner inom Svenskfinland som på ett jämlikt sätt kan stöda personer med funktionsnedsättning oberoende av funktionsnedsättning eller bostadsort?

I en isländsk simbassäng hålls huvudet automatiskt kallt. Förutom att vi gjorde det i simbassängen fick också göra det under Rådets möte, eftersom vi två från Finland liksom många andra finländare på tisdagskväll (läs 25.3) läste att vänsterpartiet lämnar regeringen och att därmed kultur- och idrottsminister Arhinmäki avgår. För Rådets del betyder det att det inte längre behöver vänta på ett svar från idrotts- och kulturministern på förfrågan om hur Finland följer upp Oslodeklarationen – Bort från offer- och hjältestereotyp i media och kultur. Istället kommer den nya ministern att få samma förfrågan från Rådet. Både Danmark och Sverige stöder Oslodeklarationen. En intressant sak i detta sammanhang är att HSO- Handikappförbunden i Sverige har en återkommande dialog med Sveriges Television AB (SVT) om hur personer med funktionsnedsättning syns i media och hur många av dem som är anställda inom branschen. Något som borde satsa på också i Finland.

Kolumnen har publicerats i SOS-Aktuellt i april.

Back to top of page