fbpx

Handikappforum: FN:s handikappkonvention måste ratificeras nu!

| Uppdaterad
Handikappforum: FN:s handikappkonvention måste ratificeras nu! featured image

17.11.2014 Handikappforum rf kräver:

FN:S HANDIKAPPKONVENTION MÅSTE RATIFICERAS NU!

FN:s generalförsamling godkände konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2006. Finland var bland de första som undertecknade konventionen 2007. Konventionen trädde i kraft internationellt 2008 och EU ratificerade den 2010.

Nu har konventionen ratificerats av 151 länder, bland dem 25 av EU:s medlemsstater. Av EU-länderna fattas endast Finland, Irland och Nederländerna. I och med underteckningen har Finland förbundit sig att ratificera konventionen och ratificeringen har redan omnämnts i två regeringsprogram. Arbetet för ratificeringen är nu på slutrakan, men risken är stor att processen kör fast ifall den nuvarande riksdagen inte slutför de nödvändiga förändringarna i lagstiftningen.

Det stämmer att den finländska lagstiftningen inte fullständigt uppfyller FN-konventionens krav. Lagen om självbestämmanderätt, som är under behandling i riksdagen, kommer ändå att avlägsna det största hindret för ratificeringen. Det som nu egentligen fattas är beslut och genuin vilja. Låt oss inte lämna det här som ett arv till nästa regering. Att vi inte ännu ratificerat konventionen är en skam för Finland som ett nordiskt land och som medlemsstat i EU.

Varför behövs konventionen?

Personer med funktionshinder har samma grundrättigheter och mänskliga rättigheter som alla andra. Trots det förekommer diskriminering mot dessa personer exempelvis då det gäller arbete, service, utbildning och tillgänglighet. De funktionshindrades röst förbises ständigt, även i sådana ärenden som påverkar deras liv i stor grad. Konventionen förstärker märkbart gruppens rättsskydd och delaktighet i ärenden som berör dem.

Handikappforum rf är en samarbetsförening för 30 finländska handikapporganisationer. Föreningen representerar över 300 000 finländare med funktionshinder.

Tilläggsinformation: ordförande Merja Heikkonen, 09-3960 4602, 050-383 5226, merja.heikkonen@nkl.fi

HANDIKAPPFORUM RF

Merja Heikkonen                                   Pirkko Mahlamäki

ordförande                                              generalsekreterare

Back to top of page