fbpx

Ny handbok om elevens rättigheter i Finland

| Uppdaterad

Känner du till vilka rättigheter eleven har i Finland? Det kan kännas förvirrande att hålla koll på vad lagen säger om rutinerna i skolan. Därför har SAMS tillsammans med Hem och Skola gjort en liten handbok om elevens rättigheter.

Läs pressmeddelandet nedan för mer information!

 

Elevens

 

PRESSMEDDELANDE 7.8.2014

Hem och Skola och SAMS vid skolstarten:

Känner du till elevens rättigheter?

 

En ökad kunskap om det juridiska kring elevens rättigheter bidrar till en bättre skola för alla. En rektor eller lärare är en tjänsteman som i vissa frågor fattar myndighetsbeslut. Det är viktigt att både elever, föräldrar och alla lärare åtminstone ytligt känner till det som lagstiftningen säger om elevens rättigheter. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och Hem och Skola utger nu ett nytt material kallat ”Elevens rättigheter” som ger läsaren en överblick och insikt i vad som skall beaktas i en god skola.

 

Juridiken i skolfrågor är inget hot utan är samhällets sätt att skapa regelverk för skolan så att den ger alla elever, också dem t.ex. med funktionsnedsättningar, förutsättningar att ha en god skoltid. Det här understryker Ulrika Krook som arbetar som juridiskt ombud på SAMS som ofta får frågor som berör skolan. Ibland saknas kunskapen om lagstiftningen ute i skolorna och därför är bra att öka kännedomen om vad som borde beaktas i skolvardagen. Det är juristerna Ulrika Krook och Erik Munsterhjelm som tillsammans författat texten om elevens rättigheter.

 

Förbundet Hem och Skola tog initiativet till att skapa materialet då inget motsvarande tidigare har funnits, berättar verksamhetsledare Micaela Romantschuk.  Vanliga föräldrar och också lärare upplever att det juridiska kring skolfrågorna är svårgripbart. Därför tyckte vi på Hem och Skola att det är viktigt att berätta om elevens rättigheter på ett sätt som klargör många grundläggande frågor utan att för den skull gå in på detaljnivå. Frågor som tas upp i materialet på 26 sidor är t.ex. frågan om skolresor, elevvården, val av skola, elevens rättskydd och olika stödformer. Materialet kan bra användas i samband med skolans föräldramöten då man tar upp skolans trivselregler.

 

”Elevens rättigheter i Finland” hittas på www.hemochskola.fi/material och www.samsnet.fi i elektroniskt tillgängligt format.

 

Materialet hittar du också här.

En tillgänglig version för läshjälpmedel finns här.

 

Materialet kan fritt skrivas ut. Det finns en möjlighet att beställa det tryckta materialet via SAMS till priset 3 euro/styck (porto+frakt).

 

Mera information ger:

Ulrika Krook, SAMS – Juridiskt ombud, tfn 050-443 05 76

Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola – verksamhetsledare, tfn 050-336 20 16

 

 

Back to top of page