fbpx

Tack till alla som deltog i Temadagen om funktionshinder

| Uppdaterad

Juridiskt ombud tackar alla finansiärer, arrangörer, deltagare, föreläsare, moderatorn och alla andra som deltagit och gjort Temadagen om funktionshinder den 13.11.2014 i Vasa möjlig att genomföra.  Nästa Temadag hålls den 18.11.2015 på kommunernas hus i Helsingfors, välkomna!

Ett stort tack till er alla!

Ett speciellt tack riktas till: RAY, Letterstedska föreningen, VANE, Sparbanksstiftelsen i Vasa, Sparbanksstiftelsen i Pörtom, Sparbanksstiftelsen i Petalax, SAMS, FSH, FDUV, Folktinget, Kommunförbundet och THL.

Back to top of page