fbpx

Fortsatt finansiering för Minoriteter inom Minoriteten

| Uppdaterad

RAY har beviljat fortsatt finansiering för SAMS nätverksprojekt Minoriteter inom Minoriteten. Den nya projektperioden startar i mars 2015  och projektet fortsätter till slutet av 2017. Verksamheten kommer också i fortsättningen att fokusera på nätverkssamarbete på regional nivå. Dessutom kommer projektet att fokusera mer på att erbjuda utbildning för föreningar på regionalnivå och öka kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkansarbete på regionalnivå. Vi tackar för den fortsatta finansieringen och jobbar vidare!

Back to top of page