fbpx

Pressmeddelande: Guide till handikappservicelagen nu på svenska

| Uppdaterad

Pressmeddelande: Guide till handikappservicelagen nu på svenska

Boken Guide till handikappservicelagen av Tapio Räty finns nu i svensk översättning. Boken har getts ut av Tröskeln rf. Boken är en översättning av delar ur den finska boken Vammaispalvelut som gavs ut år 2010.
SAMS –Samarbetsförbundet kring funktionshinder har understött projektet.

I den svenska versionen finns utvalda delar som översatts och anpassats till det finlandssvenska funktionshinderfältet. I boken finns information om bland annat färdtjänst, dagverksamhet, serviceboende och personlig assistans. Boken riktar sig till personer med funktionsnedsättning, personer som jobbar inom funktionshinderbranschen, socialarbetare, anhöriga och övriga intresserade.

Boken kan beställas av Tröskeln rf,
telefonnummer 096850110 eller e-post jari.gusev@kynnys.fi. Boken kostar 35 euro.

Tröskeln rf är en organisation som arbetar för de funktionshindrades rättigheter. Organisationen grundades av funktionshindrade studerande år 1973.

För mer information kontakta SAMS verksamhetsledare: nina.afhallstrom@samsnet.fi eller 0503683288.

Bild på boken
Back to top of page