fbpx

Temadag om funktionshinder

| Uppdaterad
Temadag om funktionshinder featured image
 • Temadag om funktionshinder – vägar till förändring 18.11.2015

  Den sociala sektorn är under pågående förändring. Både strukturer och innehåll förnyas. På seminariet möts föreläsare, panelister och åhörare för att diskutera vad förändringarna innebär. Hur påverkar den nya socialvårdslagen funktionshinderservicen för barnfamiljer? Hur kan vi tillämpa FN:s funktionshinderkonvention? Vad kan vi lära oss från övriga Norden när det gäller vårdens strukturer? Hur ser arbetsmarknaden ut för personer med funktionsnedsättning?

  Seminariet riktar sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående, till funktionshinderorganisationer samt till dem som i sitt arbete berörs av frågor kring funktionsnedsättning.

  Seminariet ordnas av verksamheten Juridiskt ombud vid SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder i samarbete med Svenska Finlands Folkting, Institutet för hälsa och välfärd THL, Finlands Kommunförbund, Riksomfattande handikapprådet VANE, Finlands Svenska Handikappförbund och VATES-stiftelsens svenskspråkiga nätverksprojekt Aktivera resurser.

  Anmälning sker via anmälningsblanketten på webbplatsen kommunerna.net/kurser senast 25.10.2015.

  Anmäl dig här: http://www.kommunerna.net/sv/databanker/evenemang/Sidor/view.aspx?k=2015-11-temadag-Hfros

   

  Pris: medlemmar i funktionshinderorganisationer och studerande 40 €, övriga 80 €, personliga assistenter med arbetsgivare gratis. Lunch och kaffe ingår i avgiften. På stället finns induktionsslinga. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen annullering görs minst en vecka före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta kostnader detta föranleder kursarrangören.

  Närmare upplysningar ges av Karolina Wickholm, (09) 771 2436 karolina.wickholm@kommunforbundet.fi och Erik Munsterhjelm, 040 519 65 98, erik.munsterhjelm@samsnet.fi.

   

  PROGRAM

  9.00 Anmälning och välkomstkaffe

  9.45          Välkomstord

  Kristina Wikberg, direktör, svenska och internationella ärenden, Finlands kommunförbund

  Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS

  10.00        ”Hitta fram i rättighetslabyrinten”, från internationell rätt till nationell rätt

  Johanna Lindholm, språkskyddssekreterare, Folktinget

  10.15        Nordiskt samarbete inom funktionshindersektorn, finns det någon nytta med det? 

  Margareta Pietikäinen, fil.mag., tidigare riksdagsledamot för SFP

   FN:s funktionshinderkonvention, hur går den att använda och hur används den i andra länder?     

  Maria Montefusco, projektledare och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Diskussion

   11.45         Paus

  12.00        ”Den svenska modellen” och valfrihet, social- och hälsovårdens strukturer

  Anne Eriksson, socialråd, Finlands ambassad, Stockholm

  13.00         Lunch

   14.00         Finns det plats för alla på arbetsmarknaden?

  Rita Asplund, forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut, ETLA

  14.45         Förflyttning till gruppdiskussionsrummen

  15.00         Gruppdiskussioner med kaffe

  1. Funktionshinderservice för barnfamiljer – är vi på rätt väg?

  Moderator: Karl-Mikael Grimm

  Sanna Ahola, sakkunnig från enheten Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd THL

  Föräldern Monica Björkell-Ruhl

  1. Hjälp på vägen – stöd i jobbsökning för personer med funktionsnedsättning

  Moderator: Walter Fortelius

  Tove Martti, servicechef vid Nylands arbets- och näringsbyrå i Borgå

  Satu Broman, Kårkulla, enhetschef för Södis serviceenhet i Borgå

  Jonne Tallberg, styrelseordförande för Steg för steg rf, erfarenhetstalare

  John Pelkonen, erfarenhetstalare

  16.10        Sammanfattning av grupperna samt avslutande ord

                   Karl-Mikael Grimm , Walter Fortelius

   16.30        Seminariet avslutas

   

  Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Back to top of page