fbpx

Samarbetsträff i Vasa

| Uppdaterad

Samarbetsträffen är flyttad till ett senare datum.

Välkommen på samarbetsträff om funktionshinderfrågor i Vasa

Plats: Vasanejdens förningar, Filantropi Center, Korsholmsesplanaden 44, 2. Vån, VASA

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder vill gärna bjuda in till en samarbetsträff om funktionshinderfrågor. Vi ordnar samarbetsträffar i olika regioner och nu i turen är Vasanejden. Välkommen med på samarbetsträff 5.10 kl. 16.30-18.30 till Vasanejdens föreningar.

Program

Minoriteter inom minoriteten – Samarbete över föreningsgränser. Hur samarbetar ni i en region?

Ilona Salonen, projektledare SAMS

Hur blir en lag till? Ett lagförslags väg genom systemet i Riksdagen. Vem kan påverka och när lönar det sig att påverka.

Erik Munsterhjelm, Juridiskt ombud SAMS

SAMS arbetar med regionalt nätverkssamarbete över föreningsgränser inom ramen för MiM – Minoriteter inom minoriteten –verksamheten som fokuserar på svenskspråkiga personer med funtionsnedsättning. Vårt samarbetsnätverk för regionerna fungerar som en brobyggare mella svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Inom nätverket ordnar vi samarbetsträffar på olika orter och informerar om aktuella frågor inom funktionshinderområdet.

Välkommen med!

 

Vänligen meddela om du har möjlighet att delta till informatör Henrika Juslin på SAMS:

info@samsnet.fi

Tfn. 050 5629164

 

Back to top of page