fbpx

Inblickar i vardagen – samtal om funktionshinder på Feministiskt forum 21.11

| Uppdaterad

SAMS deltar på årets Feministiska forum med ett samtal om funktionshinder. Samtalet tar utgångspunkt i SAMS antologi Inblickar i vardagen som behandlar erfarenheter av funktionsnedsättning ur olika perspektiv. Boken finns på vår webbplats: www.samsnet.fi/inblickar

I samtalet diskuterar några av bokens skribenter uppfattningar om funktionshinder i dagens Finland. Frågor kring norm och hurdana uppfattningar om personer med funktionsnedsättning som finns och vad som upplevs vara tillåtet lyfts upp i samtalet.
I samtalet medverkar: Kaisa Leka, Anna Caldén och Karl-Mikael Grimm. Samtalet leds av Malin Gustavsson från Ekvalita, som också själv medverkar i boken.

Ett bergänsat antal böcker delas ut till deltagare i diskussionen.
Samtalet ordnas av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder i samarbete med Ekvalita.
Tid: 21.11 klockan 12-13.30

Plats: Helsingfors Arbis

Samtalet filmas och kommer att vara tillgängligt via SAMS webbplats vid ett senare skede.

Back to top of page