fbpx

Enkätundersökning till unga personer med funktionsnedsättning (16-28 år)

| Uppdaterad

Svara på enkät om du är i ålder 16-28 och har en funktionsnedsättning. Svara senast fredag 4.12.2015.

Länk till enkätundersökningen

Information om enkätundersökningen:

Hej, jag heter Felix Holmberg. Jag studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet. Jag gör en undersökning tillsammans med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Vi vill ta reda på vad du har för åsikter om föreningsverksamhet. Därför vill vi be dig att hjälpa till med forskningen. Du kan hjälpa oss genom att fylla i frågeformuläret som vi skickat till dig. Om du deltar i undersökningen kan du hjälpa oss att veta vad du har för önskemål om föreningarnas program.

Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att du fyller i enkäten så att forskningen lyckas. Fyll gärna i enkäten så fort som möjligt. Sista chansen för dig att svara är 04.12.2015. För att få fylla i formuläret ska du vara mellan 16–28 år gammal.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att det du svarar endast kommer att användas i undersökningen. Vi kommer inte att skriva ut ditt namn eller någon annan information om dig i undersökningen som vi ger ut.
Om det är frågor du inte förstår kan du be om hjälp av till exempel någon närstående. Ifall du har frågor om undersökningen kan du kontakta mig på 040-557 77 08 eller felix.holmberg@helsinki.fi.

Som tack för att du deltar i undersökningen lottar vi ut biobiljetter bland er som svarade på frågorna.

Länk till enkäten:

https://www.webropolsurveys.com/S/5D1E160B0ACAF143.par

Med vänliga hälsningar,

Felix Holmberg

 

Back to top of page