fbpx

Välkommen att delta i en påverkansutbildning!

| Uppdaterad

Svenska hörselförbundet rf och SAMS – Samarbetsförbundet kring
funktionshinder ordnar en avgiftsfri kvällsutbildning i påverkans-
arbete för finlandssvenska funktionshinderföreningar och personer
med intresse för funktionshinderfrågor.

Utbildningen ger dig information, idéer och konkreta verktyg
för hur du och din förening kan påverka i stora och små frågor.
Genom utbildningen får du också information om FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Handledare för utbildningen är samhällsaktivisten och stats-
kunskapsstuderande Karl-Michael Grimm samt Anna Caldén,
politiskt aktiv och ordförande för Finlands Svenska Handikapp-
förbund.

Utbildningen sker kl.16.30-19.00 är helt gratis och det ingår servering.
Följande utbildningstillfällen erbjuds:

2.3 Karis, kl.16:30-19:00, Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3
16.3 Nykarleby, kl. 16:30-19:00, Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7
17.3 Vasa, kl 16:30-19:00, Academill, Strandgatan 2
13.4 Pargas, kl 16:30-19:00, Axxell Pargas, Vapparvägen 4
9.5 Borgå, Gammelbacka Välfärdscenter, Tornstigen 10.

 

 Anmäl dig här!

Du kan även få mer info och hjälp att anmäla dig via;
info@samsnet.fi
SAMS, 050 562 9164.
Svenska hörselförbundet 09 663 392.

Projektet finansieras av medel från RAY och understöds även av
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Kommersrådet
Otto A. Malms donationsfond och Nygréns stiftelse.

Back to top of page