fbpx

Juridiskt ombud:s SOTE-utlåtande

| Uppdaterad

Taget ur Juridiskt ombud:s SOTE-utlåtande:

SAMS tar inte direkt ställning till grunden för områdesindelningen, utan konstaterar att tillgången till vård och service i närområdet bör tryggas oberoende av vilken områdesindelning som ligger till grund för reformen. Det finns skäl att misstänka att den nu föreslagna områdesindelningen på grund av det ställvis ringa svenskspråkiga befolkningsunderlaget skulle leda till en svag svenskspråkig funktionshinderservice särskilt i vissa av de självstyrande områdena.

Du kan ladda ner hela Juridiskt ombud:s SOTE-utlåtande 05.02.2016 från materialbanken.

Back to top of page