fbpx

Att skriva in åldersgränser i funktionshinderlagstiftningen är fel!

| Uppdaterad

För några dagar sedan presenterade kommunminister Anu Vehviläinen (C) sin lista över nya diskriminerande sparåtgärder. Allt tycks vara tillåtet då regeringen sparar. Genom att införa åldersdiskriminering i funktionshinderlagen som är under beredning vill man spara över 60 miljoner euro.

Regeringen föreslår att funktionshinderlagen får en åldersgräns på 75 år. Det här skulle betyda att alla funktionsnedsatta som får sin service genom speciallagstiftning på 75-årsdagen flyttas över till att få sin service enligt socialvårdslagen. Den här ändringen kan bli en hård smäll för många personer med funktionsnedsättning, både vad gäller livskvalitet och ekonomi. De här personerna överförs från serviceformer som tar i betraktande de individuella behoven som funktionsnedsättningen medför till mera allmänna och för klienten dyrare serviceformer. Livskvaliteten lider då man från en dag eller annan fråntas rätten till att ha en personlig assistent. Från att ha haft en bekant person som känner till personens behov förvandlas servicen till ett lapptäcke av hemservice, hemsjukvård och andra tjänster. Igen går man åt de personer som redan har det svårt.

Att skriva in åldersgränser i funktionshinderlagstiftningen är fel! Funktionsnedsättningen försvinner ju inte då man fyller 75 år. Det är helt enkelt diskriminerande och i det långa loppet blir åtgärderna dyra för samhället. Finland som alltid har velat gå i bräschen för att följa lagar, normer och konventioner – vad gör regeringen nu i spartalkots namn: motarbetar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens mål är att befrämja, skydda och garantera alla personer med funktionsnedsättning fulla och lika grundläggande friheter och rättigheter. Jag hoppas att riksdagen sätter stopp för regeringens diskriminerande förslag!

Nina af Hällström Verksamhetsledare, Sams – Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf

Back to top of page