fbpx

Personer med funktionsnedsättning vill välja själv

| Uppdaterad

Kårkulla samkommun har uttryckt en önskan om att ”ansvara för hela svenskspråkiga funktionshinderservicen i Finland” det vill säga för service även för personer med andra funktionsnedsättningar än utvecklingsstörning.

Funktionshinderfältet har redan tidigare oroat sig för en sådan lösning. Att inte beakta organisationernas synpunkter och att hänvisa all service till en serviceproducent är inte i linje med FN:s funktionshinderkonvention som Finland nyligen antagit.

– Våra medlemmar med olika funktionsnedsättningar, exempelvis hörselskada, rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning, vill ha möjlighet att själva påverka vilken service, vård och rehabilitering de får och varifrån de får den, säger Matthias Jakobsson från Förbundet Finland Svenska Synskadade.

Kårkulla samkommun vill bevara den sakkunskap som finns i dag gällande service för personer med utvecklingsstörning. Sakkunskap gällande till exempel stöd, service och rehabilitering för personer med reumatism, barnneurologi, dagvård för barn med autism, undervisning för personer med syn- och hörselnedsättning finns på flera håll och all denna sakkunskap måste också tas till vara i och med vårdreformen.

– Med andra ord finns det redan i dag andra starka svenskspråkiga aktörer som också bör beaktas. Det finns dessutom många personer med utvecklingsstörning som vill ha möjlighet att välja varifrån de får sin service.

Finland ratificerade i juni FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen ingår starka förpliktelser till bland annat myndigheter att höra personer med funktionsnedsättning gällande beslut som omfattar dem. Enligt konventionen ska personen själv också få välja serviceproducent, boendeform och allt som tillkommer vardagen.

– Vi måste respektera rättigheterna som FN-konventionen påtalar och garantera valfrihet också på svenska.

För mera information:

  • Finlands Svenska Handikappförbund rf, Ulf Gustafsson, 0500 418 272
  • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, Lisbeth Hemgård, 040 526 43 69
  • Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Matthias Jakobsson, 044 080 80 04
  • SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf,
    Nina af Hällström 050 368 32 88
  • Svenska hörselförbundet rf, Nora Strömman, 044 533 39 64
Back to top of page