fbpx

SAMS nyhetsbrev textversion / december 2016

| Uppdaterad

SAMS elektroniska nyhetsblad, December 2016

Bild på Anna Caldén.

Tor Wernér som varit SAMS ordförande i 3 år, tackade för sig vid SAMS höstmöte och Anna Caldén, valdes som ny ordförande.
Såhär summerade Anna själv efteråt:

Det känns fantastiskt bra, jag är glad och stolt över att snart vara SAMS nya ordförande! Jag ser fram emot att arbeta med de frågor som jag alltid brunnit för och som ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att arbeta med såväl nya som gamla medarbetare. SAMS viktigaste uppgift är att vara en röst för personer med funktionsnedsättning inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. SAMS har även en viktig roll i att arbeta för att skapa förutsättningar för delaktighet på lika villkor.  

Här kan du se vilka personer som ingår i SAMS styrelse 2017.

Bild på verksamhetsledare Nina af Hällström

”…Det finns ungefär 45 000 personer med funktionsnedsättning och svenska som modersmål i Finland i dag. Det finns alldeles säkert många ypperliga kommunalvalskandidater bland dessa.

För att kunna stärka närdemokratin måste folket känna att de är representerade då beslut fattas. Det är i alla partiers intresse att förankra beslutsfattandet i stadsdelarna, servicehemmen och i skolorna. Då bör partierna också notera detta i sin kandidatrekrytering.” Läs hela insändaren som publicerades i HBL 19.11.2016

Nina af Hällström SAMS verksamhetsledare
och Tor Wernér SAMS ordförande

Bild på projektledare Johanna Sandberg

”.. En av de viktigaste uppgifterna för funktionshinderföreningar är att arbeta mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Ur ett rättighetsperspektiv är en person med funktionsnedsättning en fullvärdig samhällsmedlem, som har rätt och förmåga att fatta beslut och göra val. Rätten till full delaktighet i samhället är inte beroende av andras välvilja, utan det är en grundläggande mänsklig rättighet. Att personer med funktionsnedsättning ofta förhindras att uppnå sin fulla potential beror inte på själva funktionsnedsättningen, utan på de hinder i samhället som gör att personen inte kan vara fullt delaktig…”

Johanna Sandberg

Projektledare för Minoriteter inom Minoriteten

läs hela inlägget här

Bild på juridiskt ombud Ulrika Krook

SAMS understryker att valfriheten också måste garanteras för den svenskspråkiga befolkningen, inklusive svensk- och tvåspråkiga personer med funktionsnedsättning. En nationell lösning för produktion garanterar inte valfriheten. Inom den svenskspråkiga sektorn är det därför viktigt att det inte byggs in mekanismer som i praktiken leder till att produktion och organisering av tjänster centraliseras nationellt. Sådana lösningar leder i praktiken till att den befintliga utspridda sakkunskapen och produktionen som idag finns inom den offentliga sektorn, tredje sektorn, inom stiftelser och inom den privata sektorn riskerar att slås ut. Läs hela utlåtandet här. Ulrika Krook är SAMS juridiska ombud.

Bild på Stödpersonkoordinator Sonja Karnell.

Frivilligarbete håller mer och mer här i Finland, på att bli en merit som blivande arbetsgivare uppskattar. Vid ett av mina besök nyligen, för att informera om stödpersonsverksamheten, är det många som räcker upp handen då jag frågar om någon kunde tänka sej att bli stödperson. Det värmer i hjärtat! Stödpersonskoordinatorn Sonja Karnell, bloggar om arbetet. Läs hela här.

Bild på  projektkoordinator Christian Bergman

SAMS personal och undertecknad tillönskar i årets sista nyhetsbrev, alla läsare en riktigt GOD JUL och avslutning på året.
F.r.o.m detta nummer kommer SAMS nyhetsbrev även som en text-version.
Vi lyssnar på feedback och försöker förbättra tillgängligheten kontinuerligt. Själv fortsätter jag mitt vikariat en bit in på nästa år och kan sammanfatta 2016 som ett mycket givande år
på SAMS. Så från oss alla, till er alla
ett riktigt gott firande av jul och nyår!

Som en juldonation har SAMS detta år valt att köpa en symbolisk julgåva som bekostar en företagsutbildning för en kvinna i ett av de länder, där kyrkans utlandshjälp bedriver sin verksamhet. Forskning har visat att stöd till företagsutbildning för just kvinnor i utvecklingsländer, effektivt gynnar samhället, humanistiskt likväl som ekonomiskt.

Här hittar du nyhetsbrevet som en text-version, du finner även länken både nu och fortsättningsvis högst upp i nyhetsbrevet.

Back to top of page