fbpx

Victor Rehns praktikforskning för SAMS

| Uppdaterad

Victor Rehn, magistersstuderande vid Helsingfors Universitet, har gjort praktikforskning om unga hörselnedsatta personers stödbehov. Rehn presenterade sitt arbete på MiM-projektets styrgruppsmöte på måndagen den 24.4. Hans forskning visar att socialt stöd och stöd i arbetslivet är viktiga för unga personer med hörselnedsättning.

Hörselnedsättning är ett vanligt fenomen i dagens samhälle. Det är dock en osynlig funktionsnedsättning som medför utmaningar för individen.Hur ser unga vuxna hörselnedsatta på sina egna stödbehov och hur ser utbudet av stöd ut inom tredje sektorn på finlandssvenskt håll?

Praktikforskningen har genomförts med hjälp av en enkät och en gruppintervju som visar att det sociala stödet upplevs som viktigt hos målgruppen. Arbetslivsfrågor är centrala för både aktörer och brukare. Ytterligare medför FN-konventionen för funktionsnedsattas rättigheter krav på nya sätt att tänka för organisationer.

 

Victor Rehn har gjort praktikforskningen  i samarbete med SAMS.

Läs hela rapporten här:

Praktikforskning Rehn

Back to top of page