fbpx

Funktionshinderkortets möjligheter

| Uppdaterad

OBS! Evenemanget är uppskjutet till december 2017.

 

Ett svenskspråkigt evenemang om Funktionshinderkortets möjligheter

Onsdagen den 17.5.2017 kl. 12-16

 

THL, Mannerheimvägen 166, Helsingfors

 

Vilka möjligheter kan ett EU:s funktionshinderkort erbjuda?

Kom och lyssna på olika åsikter om funktionshinderkortet som personer med funktionsnedsättning och tjänsteproducenter har och i hurudana situationer ett gemensamt europeiskt funktionshinderkort skulle kunna behövas i Finland. Hur kan ett funktionshinderkort öka jämlikheten, aktiviteten och delaktigheten i vårt samhälle? Vilka fördelar kunde funktionshinderkortet ge i utveckling av servicen?

 

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, personer med funktionsnedsättning, personer som jobbar inom sektorn, funktionshinderorganisationer och serviceproducenter. Under evenemanget kan du höra inlägg av sakkunniga och om hur projektet kring funktionshinderkortet framskrider.

 

Motsvarande evenemang på finska ordnades i Helsingfors 2.12.2016. Förutom det ordnas under våren 2017 sex stycken regionala evenemang. Mera information på finska på adressen http://www.kvps.fi/projektit/kotimaiset-projektit/eurooppalainen-vammaiskortti-2016-2017

 

Det svenskspråkiga evenemanget Funktionshinderkortets möjligheter ordnas i samarbete med Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, SAMS- Samarbetsförbundet kring funktionshinder samt THL. Anmälningar senast den 5.5 via denna länk: https://www.webropolsurveys.com/S/C7592A95A554D113.par

 

Programmet för evenemanget hittar du i slutet av våren via denna länk: http://www.kvps.fi/tapahtumat/mojligheter-av-det-europeiska-funktionshinderkortet

 

 

För mera information om funktionshinderkortprojektet kontakta:
Petra Tiihonen & Katri Malte-Colliard
vammaiskortti@kvps.fi

Back to top of page