fbpx

En tillgänglig kommun för alla

| Uppdaterad

Anna Caldéns insändare i HBL och Vasabladet.

Varje människa har självbestämmanderätt och ska ha möjlighet att påverka sitt eget liv. Personer med funktionsnedsättning kan möta hinder och oförstående attityder som gör att de inte kan vara delaktiga och jämlika i samhället. Att leva ett självständigt liv blir också svårt. Vi måste jobba för att nedmontera barriärer i vårt samhälle.

 

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt i samhällsplaneringen. Det handlar inte bara om det fysiska rummet utan omfattar också attityder, information och bemötande. Med universell design går det att skapa innovativa lösningar som ger möjlighet för alla kommuninvånare, såsom barnfamiljer, invandrare, personer med funktionsnedsättning och äldre, att aktivt delta i samhället.

 

För att det ska finnas tillräckligt med fysiskt tillgängliga bostäder då befolkningen åldras behövs renovering av byggnader där tillgängligheten beaktas. Enkla förändringar, såsom kontrastdekaler i trappor, ordentlig belysning och bra akustik, har en stor inverkan. Alla, oberoende av funktionsförmåga, mår bra av tillgänglighet.

 

Tillgänglig information innebär att man kan ta del av skriftlig, muntlig och elektronisk information oberoende av modersmål och funktionsförmåga. Myndigheternas information ska vara på klarspråk och i lättläst skrift. Det ska vara möjligt att använda alternativ och kompletterande kommunikation.

 

Det finns ungefär 45 000 personer med funktionsnedsättning som talar svenska i Finland idag. Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Låt oss leva upp till konventionen. Vi utmanar blivande kommunala beslutsfattare att fatta beslut som ökar tillgängligheten. Det kommer alla kommuninvånare till gagn.

Back to top of page