fbpx

Vänstugan Primula i Kristinestad fyller 10 år

| Uppdaterad

Vänstugan Primula i Kristinestad har blivit en viktig del av mångas vardag under tio åren som den varit aktiv. Bakom vänstugans breda verksamhet ligger bland annat eldsjälen Torolf Back jobbar som verksamhetsledare. Torolf har hunnit med mycket under sitt liv. Hans första yrke var jordbrukare, varefter han av hälsoskäl skaffade sig en ny utbildning i vuxen ålder.

– Som enda pojke i familjen blev det så att jag tog över familjens gård i Kristinestad. Men på grund av hälsoskäl var jag tvungen att söka mig till ett nytt yrke i fyrtioårsåldern. Alternativet var att sjukpensionera mig, men det kändes inte rätt, berättar Torolf.

Torolf valde att gå socionomutbildning och började sedan jobba med vänstsugans verksamhet i Kristinestad.

-Vårt mål är att tröskeln ska vara låg för att komma hit. Möjligheter finns att delta i olika aktiviteter, t.ex. i hobby och snickeriverksamhet, eller delta i gemenskapen. Dricka kaffe och läsa dagstidningarna… Folk kan komma hit för att få sällskap och en struktur i vardagen. Vi ordnar också andra aktiviteter i staden så som konserter och liknande evenmang. Dessutom ordnar vi kurser och utfärder för besökarna och andra intresserade.

Efter att själv ha levt med en besvärlig släktsjukdom i flera år känner Torolf att han har en del att bidra med också på det personliga planet då det kommer till vänstugans verksamhet.

– Jag har själv gått igenom många olika saker i livet och stundvis haft det svårt och jobbigt på grund av min sjukdom. Jag känner att jag nu är på rätt ställe i livet.

Vänstugan fungerar under Psykosociala förbundet men besökarna som kommer till vänstugan behöver inte direkt ha en koppling till föreningen.

– Vårt mål är att vi ska vara tillgängliga för alla. Vi vill sänka tröskeln för att tala om psykisk ohälsa i samhället och vi vill hjälpa våra besökare att hitta en mening med livet. Alla ska känna sig välkomna hit. I snitt besöker ungefär 23 personer vänstugan per dag. Vi serverar kaffe och lunch till självkostnadspris. Vi är öppna året om förutom några veckor på sommaren och några dagar kring jul, berättar Torolf.

Det är inget litet uppdrag vänstugan Primula har tagit på sig. Visionerna om en plats som är öppen och välkomnande för alla förverkligas bland annat genom mångas frivilligas insatser, förutom de anställdas.  Förutom verksamhetsledaren  finns personer som vid behov är timanställda nu som då och en mycket aktiv styrelse och ett brett samarbete med andra föreningar, staden och andra vi samarbetar med. Ett av Torolfs mål är att alla ska känna till verksamheten och att verksamheten synliggörs.

Under åren som gått har vi ordnat flera olika konserter, dagsresor, Lapplandsresor och regelbunda teaterbesök. Evenemangen har varit uppskattade, och har gett både besökarna och verksamheten en guldkant i tillvaron.

I höst planerar vi vårt 10-års verksamhetsjubilem med en kaffesists kring en kväll för livet, där sportjournalisten Kaj Kunnas kommer att vara kvällens gäst. För det musikaliska bidraget kommer Sonja Biskop tillsammans med elever från Axxell i Lappfjärd att stå för.

Back to top of page