fbpx

SAMS Anställer 2 Jurister

| Uppdaterad

SAMS ANSTÄLLER 2 JURISTER

ett juridiskt ombud (vikariat)
med juris kandidat- /juris magisterexamen

Till arbetsuppgifterna hör bland annat
– att fungera som sakkunnig
– att ge konsultation kring lagstiftning för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
– att informera personer med funktionsnedsättningar, närstående, socialarbetare och kommunala beslutsfattare om lagstiftningen
– att delta i hörande i samband med det lagberedande arbetet
– att sköta olika administrativa uppgifter i anslutning till verksamheten

Goda kunskaper i finska, kännedom om Svenskfinland och om organisationslivet räknas som meriter.

ett juridiskt ombud för tiden 16.10.2017 – 31.3.2018
med juris kandidat/juris magisterexamen, med rättsnotarieexamen eller en
juridikstuderande som är i slutskedet av sina studier

Till arbetsuppgifterna hör bland annat
-att fungera som sakkunnig
-att ge konsultation kring lagstiftning för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga
-att informera personer med funktionsnedsättningar, närstående, socialarbetare och kommunala beslutsfattare om lagstiftningen
-att delta i hörande i samband med det lagberedande arbetet
-att sköta olika administrativa uppgifter i anslutning till verksamheten

Goda kunskaper i finska, kännedom om Svenskfinland och om organisationslivet räknas som meriter.

Vänligen lämna in den elektroniska ansökan med CV till nina.afhallstrom@samsnet.fi senast den 30 september kl.23:59.

Back to top of page